Wij, Susanne Koeman en Erik Schorn, zijn twee bevlogen adviseurs met als fundament een gedegen fysisch geografische achtergrond (Universiteit Utrecht), die door onze gezamenlijke ervaring (meer dan 35 jaar) in het archeologische werkveld de praktijk door en door kennen. Onze insteek is om in samenspraak met de klant een zo optimaal product af te leveren waarmee de plannen gerealiseerd kunnen worden.

pasfoto-edit   img_3023-edit 

Wij zijn ingeschreven in het Actorregister als senior KNA prospector en als specialist Fysische Geografie. Hierdoor zijn wij bevoegd voor de uitvoering van archeologische bureau- en booronderzoeken conform de BRL SIKB 4000 met bijbehorende KNA-protollen en de uitwerking van specialistisch aardwetenschappelijk onderzoek bij archeologische proefsleuvenonderzoeken en opgravingen.

KSP Archeologie beschikt over het Procescertificaat Archeologie dat is verleend op basis van de beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 voor protocol 4002 ‘bureauonderzoek’ en protocol 4003 ‘inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdeel overig’.